Image Alt

Ekshumacje

ekshumacje

Ekshumacja to złożony, a zarazem delikatny proces wydobycia szczątków Zmarłego z grobu i przeniesienia ich do innego miejsca pochówku – do innego grobu lub nawet na inny cmentarz. Usługę tę można wykonać wyłącznie w okresie między 16 października a 15 kwietnia w godzinach porannych. Powodem przeprowadzenia ekshumacji może być likwidacja grobu, dochodzenie w sprawie przestępstwa lub innych niejasności procesowych, a także pragnienie rodziny, aby ich bliski był pochowany w innym miejscu. W celu przeprowadzenia ekshumacji, musi być spełnionych wiele warunków, a zgodę na taką procedurę musi wydać Inspektor Sanitarny właściwy danemu miejscu oraz administracja cmentarza.

 

Jak wygląda ekshumacja?

Przebieg ekshumacji jest zróżnicowany, głównie w zależności od czasu, jaki upłynął od pogrzebu. Jeśli do przeniesienia szczątków ma dojść przed mineralizacją ciała, pracownicy wydobywają trumnę, którą bez otwierania umieszczają w specjalnej metalowej skrzyni. Następnie trumnę przenosi się do nowego miejsca i zasypuje ziemią z poprzedniego grobu. W przypadku ekshumacji osób, których ciało uległo całkowitemu rozkładowi, pracownik przenosi szczątki wraz z resztkami trumny do skrzyni ekshumacyjnej.

Zakład Pogrzebowy Gloria Chojnów dysponuje odpowiednim sprzętem oraz niezbędnym doświadczeniem w pracach tego typu. Dzięki naszej wiedzy wszystkie formalności podjęte zostają bardzo sprawnie, a ekshumacja odbywa się z poszanowaniem Zmarłego i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa dla pracowników i środowiska.

Wszystkie osoby, które chcą zlecić firmie Gloria usługę ekshumacji na cmentarzu w Chojnowie lub okolicach zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 720-822-771 lub 720-822-772.