Image Alt

Zakład pogrzebowy Złotoryja

Złotoryja to miasto o korzeniach średniowiecznych, które obecnie przynależy geograficznie i urzędowo do województwa dolnośląskiego. Miasto to zostało założone w XII wieku, natomiast prawa miejskie uzyskało w 1211 roku.

Przez wszystkie lata swojego istnienia Złotoryja związana była z przemysłem wydobywczym. Na początku eksploatowano złoża złota, potem bazaltu, aż w końcu miedzi. Innym źródłem utrzymania okolicznych mieszkańców była praca w przemyśle włókienniczym i papierniczym. Wiele osób młodych oraz w sile wieku jednak, nie mogąc znaleźć zatrudnienia w Złotoryi, zadecydowało aby z niej wyjechać do innych miast, dlatego obecnie zdecydowaną większość ludności zamieszkujące w Złotoryi stanowią osoby starsze.

 

Usługi pogrzebowe Złotoryja

Struktura ludności Złotoryi oraz powiatu złotoryjskiego jest odzwierciedleniem ogólnej sytuacji demograficznej Polski czyli trendu starzenia się społeczeństwa. Jest to sytuacja, która będzie miała swoją kontynuację najprawdopodobniej przez najbliższe dziesięciolecia, ze względu na to, że z rynku pracy będą sukcesywnie odchodzić pokolenia kolejnych wyżów demograficznych.

Takie prognozy wskazują na konieczność zintensyfikowania prac nad usługami dla ludności, adresowanymi do osób w wieku senioralnym. Są to usługi w dużej mierze związane z życiem społecznym, z ochroną zdrowia, ale także usługi pogrzebowe, o które także należy zadbać.

Dbałość o przygotowanie uroczystości pogrzebowych, uwzględniających charakter regionu Dolnego Śląska, to główne zadanie zakładów pogrzebowych, które działają na tym obszarze. Do tych zakładów pogrzebowych należy także Zakład Pogrzebowy Gloria, który zasięgiem swojej działalności obejmuje także Złotoryję i okolice. Pracownicy tej firmy służą wsparciem w organizacji ceremonii żałobnych, a także zapewniają – na życzenie rodzin w żałobie – świadczenie takich usług, jak transport zmarłych z zagranicy, a następnie pochówek na cmentarzach Złotoryi oraz pobliskich miejscowości.

Zakład Pogrzebowy Gloria znany jest na Dolnym Śląsku z drobiazgowej wręcz troski o przygotowanie godnych i pięknych uroczystości pogrzebowych. W razie potrzeby uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat usług pogrzebowych, oferowanych przez tę firmę, także w Złotoryi, najlepiej skorzystać z możliwości kontaktu telefonicznego pod numerami telefonów: 720 822 771 oraz 720 822 772.

zakład pogrzebowy złotoryja

Cmentarz Złotoryja